Често задавани въпроси

LoadPort е онлайн платформа, която свързва товародатели и превозвачи. Товародателите получават достъп до мрежа от стотици превозвачи, а превозвачите могат да намерят товари от хиляди товародатели, с които да запълнят свободните си капацитети. Всички сделки и плащания се извършват онлайн.

Физически и юридически лица могат да се регистрират като товародатели.

Само юридически лица могат да се регистрират като превозвачи/спедитори.

Платформата не начислява месечни или регистрационни такси за товародатели. 

Платформата не начислява месечни или регистрационни такси за превозвачи/спедитори. Единствено при сключена сделка по еднократен транспорт превозвачите/спедиторите заплащат комисионна в размер на 14% от стойността на сделката.

Всички плащания се извършват от товародателите по стартирани от тях търгове за транспорт, избран превозвач и сключена сделка за транспорт. Плащанията могат да се извършват в лева или евро, с всички видове дебитни или кредитни карти, чрез ипей или изипей.

След извършен транспорт от превозвач/спедитор, същият е длъжен, съгласно общите условия на LoadPort,да изпрати на товародателя фактура и ЧМР за извършения транспорт. След това товародателят удостоверява през платформата получаването на тези документи. Следва автоматично изплащане на договорената сума от платформата към превозвача/спедитора.

Товародателят влиза в профила си и стартира търг с параметритена товара. Ако товародателя е доволен от предложена „Товари Сега“ цена, може да приема офертата от превозвача и търгът да приключи. Ако не го удовлетворява цена „Товари Сега“,след изтичане на времето, което е избрано за приключване натърга, товародателят вижда всички оферти от менюто: моите активни търгове/ приключили търгове в очакване на изпълнение. Товародателят не е длъжен да избере превозвач/спедитор.

След избора на превозвач/спедитор, същият е длъжен в рамките на 12 часа да потвърди или откаже транспорта. След потвърждаването на транспорта от превозвача/спедитора, товародателят заплаща в рамките на 12 часа сумата по сделката онлайн по начининте поддържани от платформата.

Всички суми договорени онлайн през LoadPort са с включен ДДС (в случай, че се начислява).

Товародателят може да приеме моментната цена с което да прекрати преждевременно търга.

След приключването на търг и извършването на транспорта, контрагентите могат да се оценят взаимно от менютов LoadPort: история на моите търгове/ успешно приключили търговe, с 5 звездна рейтионгова система. 

Не. Всеки товародател може да заяви товари с всякакъв размер и тегло. Превозвачите/спедиторите преценяват какво и кога могат да транспортират и каква цена да предложат. При искане на допълнителна информация за товар/и свържете се с LoadPort на office@loadport.eu.