Мисия и визия

Мисията на Лоудпорт е да създаде онлайн инструмент, с помощта на който товародатели и превозвачи да сключват сделките си по транспортиране на различни видове товари с всички видове транспорт. Осигурява комплексна услуга, включваща етапите от подаване на оферта за товар до доставка и плащане.