The media for us

Има ли място в камиона?

Онлайн платформата LoadPort позволява да се използват празните курсове или места в камионите в Европа.

Системата е организирана на принципа на търговете, което позволява да се получи най-добра цена и за двете страни.